Ohjelmoitavat logiikat ovat nykyaikaisen automaation perusta. Siemensiltä löytyy sopiva ratkaisu kaikkin tarpeisiin kemianteollisuuden prosesseista yksittäisen koneen ohjaukseen. Valikoimassa on räjähdysvaarallisten tilojen, koneturvallisuuden ja laivateollisuuden erikoistarpeet täyttäviä tuotteita.

Lisätietoja Simatic ohjelmoitavista logiikoista tästä.

Nykyaikainen automaatiototeutus sisältää lähes aina lähtö- ja tulopiirejä, jotka on viety prosessiaseman luota lähemmäs toimilaitteita. Tällaista toteutusta kutsutaan hajautetuksi I/O:ksi, joka Siemensillä tunnetaan nimellä SIMATIC ET200.
Logo! pienentää rakennuksen ja koneohjausten sähköistyskuluja. Sitä on helppo käyttää sekä asentaa ja sen ansiosta tarve kaapeloinnille vähenee. Tyypillinen Logo!n käyttökohde on taloautomaation perustoiminnat. Pienlogiikka on tarkoitettu pienimuotoisen automaation toteuttamiseen ja modernisointeihin. Toimintoihin on aiemmin käytetty kellokytkimiä sekä aika- ja ohjausreleitä.
Simatic S5 -tuoteperhe julkaistiin vuonna 1979. Vielä yli 30 vuotta julkaisun jälkeen monia teollisuuslaitoksia ja prosesseja ohjataan S5-logiikkaohjaimilla. S5-tuoteperhe on poistunut aktiivimarkkinoinnista jo vuosia sitten ja varaosien saatavuus alkaa heiketä. Ensimmäisenä tuotannosta poistuneiden tuotteiden S5-90, S5-95 ja S5-100 elinkaari on loppumassa vuonna 2013, jonka jälkeen Siemens ei takaa varaosien saatavuutta näille tuotteille.
Simatic teollisuus-PC:t toimivat teollisuusympäristössä ympärivuorokautisesti. Huolella valitut ja testatut komponentit varmistavat toiminnan. Siemensin laajassa ja monipuolisessa tuotevalikoimassa on PC:t lukuisiin eri käyttökohteisiin ja asennuksiin.
Simatic S7-1200 -logiikkaa on helppo ohjelmoida ja käyttää. Tuote vastaa esimerkiksi uusien ratkaisujen ja epätavallisten sovellusten perustarpeisiin. Tämän ansiosta ratkaisun kaikki vaiheet on ohjelmoitava vain kerran. Sen jälkeen tehtyjä toimintoja on helppo käyttää uudestaan.
SIMATIC S7-1500 -logiikkaohjain on täysin uusi tapa ajatella automaatiota. Logiikkaohjain sisältää monia asioita, joihin on aikaisemmin tarvittu joko erillisiä ohjelmistoja tai lisälaitteita. S7-1500 perheestä löytyvät tuotteet ratkaisuihin, joita aiemmin on toteutettu S7-300 ja S7-400 logiikkaohjaimilla.
Siemensin yksi tunnetuimmista tuotteista on S7-300-sarjan ohjelmoitava logiikka. Sen käyttökohteet ovat todella lukuisat erilaisista prosessi- ja kappaletavarateollisuuden ohjauksista aina yksittäisten koneiden ohjauksiin.
Monipuoliset kommunikointikyvyt ja suuri määrä integroituja kommunikointiportteja tekevät S7-400 ohjaimesta erityisen sopivan vaativien prosessi- ja koneohjausten päälogiikaksi.
Siemensin TIA Portal -ohjelmointityökalu nopeuttaa, helpottaa ja tehostaa suunnittelua. TIA Portal yhdistää niin ohjelmoitavat logiikat, visualisoinnin, käytöt, turvatekniikan kuin väyläliitynnät.