Jakotukit

Jakotukki toimii paineilman syöttäjänä ja jakajana käyttökohteille kenttäkoteloissa tai sellaisenaan prosessialueella. Tukin paineilmalähdöt voidaan sulkea, jolloin jäljempänä olevat laitteet saadaan paineettomiksi turvallista huoltoa varten. Laitetta käytetäänkin laajasti erilaisissa instrumentoinnin sovelluksissa.
Jakotukit